Trình tự thu hồi chứng chỉ hành nghề dược theo quy định hiện nay

Trong một số trường hợp, chứng chỉ hành nghề dược có thể bị thu hồi. Trình tự thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định hiện nay được thực hiện như sau:

Các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề

Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Luật Dược 2018, khi thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược. Cụ thể bao gồm:

1. Chứng chỉ hành nghề dược được cấp không đúng thẩm quyền.

2. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược đề nghị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược của mình.

3. Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

4. Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

5. Cá nhân có từ 02 Chứng chỉ hành nghề dược trở lên.

6Người có chứng chỉ hành nghề cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề dược.

7. Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược không đáp ứng một trong các Điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

8. Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược mà không hành nghề trong thời gian 12 tháng liên tục.

9. Người hành nghề dược không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất.

10. Vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề dược gây hậu quả đến tính mạng hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

11. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức tước Chứng chỉ hành nghề dược từ 02 lần trở lên đối với một hành vi vi phạm.

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề dược 2021 từ A-Z

Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 7 Nghị định 54/2017/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Đối với các trường hợp 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 quy định trên

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra trong đó có kiến nghị thu hồi Chứng chỉ hành nghề hoặc khi phát hiện các trường hợp trên, cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề thu hồi Chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền quản lý.

Trường hợp không thu hồi Chứng chỉ hành nghề phải có văn bản trả lời cho cơ quan kiến nghị thu hồi và nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp 2 và 3 quy định trên

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ thời điểm phát hiện Chứng chỉ hành nghề bị ghi sai hoặc nhận được đề nghị thu hồi Chứng chỉ hành nghề hoặc kiến nghị về việc Chứng chỉ hành nghề ghi sai của người có Chứng chỉ hành nghề , cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược thu hồi Chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền quản lý.

Trường hợp không thu hồi Chứng chỉ hành nghề phải có văn trả lời cho tổ chức hoặc cá nhân đề nghị và nêu rõ lý do.

Tham khảo các chương trình và sản phẩm bán điểm dành cho Quầy Thuốc, Nhà Thuốc tại đây: https://www.facebook.com/duocquyetthang

Nguồn: Tổng hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi cho QT Pharma
Gọi cho QT Pharma

Chat Zalo
Chat Zalo

Gửi Mail
Gửi Mail