Trình tự thu hồi chứng chỉ hành nghề dược theo quy định hiện nay

Trong một số trường hợp, chứng chỉ hành nghề dược có thể bị thu hồi....

Gọi cho QT Pharma
Gọi cho QT Pharma

Chat Zalo
Chat Zalo

Gửi Mail
Gửi Mail