fbpx

Danh mục thuốc thiết yếu – 2018

DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU

Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Danh mục thuốc thiết yếu – 2018

Ngày 30/08/2018, Bộ y tế ban hành Thông tư số 19/2018/TT-BYT về việc ban hành danh mục thuốc thiết yếu. Thông tư này quy định các nguyên tắc xây dựng, tiêu chí lựa chọn thuốc thiết yếu bao gồm thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, danh mục thuốc thiết yếu, sử dụng danh mục thuốc thiết yếu và trách nhiệm thực hiện.

Thông tư 19/2018/TT-BYT bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/10/2018 thay thế cho Thông tư 40/2013/TT-BYT ngày 18/11/2013 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành danh mục thuốc thiết yếu thuốc đông y và thuốc từ dược liệu và Thông tư số 45/2013/TT-BYT ngày 26/12/2013 về việc ban hành danh mục thuốc tân dược lần VI. Đối với tổ chức sử dụng danh mục thuốc quy định tại 2 thông tư trên trước ngày thông tư 19/2018/TT-BYT có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại 2 thông tư đó nhưng phải rà soát, cập nhật theo quy định tại thông tư 19/2018/TT-BYT trong thời gian chậm nhất là 12 tháng.

Các thay đổi trong Danh mục thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm thiết yếu bao gồm bổ sung 15 danh mục vắc xin trong phần XIX- Sinh phẩm miễn dịch và bổ sung thêm phần XXX: Thuốc khác bao gồm 29 danh mục thuốc. Danh mục thuốc từ đông y, thuốc từ dược liệu được tăng từ 11 nhóm thuốc với 186 danh mục thuốc (thông tư 40/2013/TT-BTC) lên thành 12 nhóm thuốc với 357 danh mục thuốc.

Xem chi tiết Thông tư 19/2018/TT-BYT:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *