Cơ hội nào cho quầy/nhà thuốc nhỏ, lẻ trong vài năm tới?

Các chuỗi lẻ nhận thấy tiềm năng và khả năng cạnh tranh với quầy thuốc...

Gọi cho QT Pharma
Gọi cho QT Pharma

Chat Zalo
Chat Zalo

Gửi Mail
Gửi Mail