fbpx

Tích điểm đổi vàng cùng QT Pharma

Chương trình tích điểm đổi vàng năm 2019 của QT Pharma áp dụng với các suất: 3+1, 5+2, 10+5, 20+11, 50+30

Mỗi đơn vị hộp (tính cả hàng tặng) tính 1 điểm. Riêng Calci AD và Fefolic 3 hộp = 1 điểm. Qoobe QT 5 hộp = 1 điểm

Tổng kết hàng tháng, Quý Khách Hàng đạt:

+ 30 điểm được tặng 2 điểm

+ 50 điểm tặng thêm 5 điểm

+ 80 điểm được tặng 15 điểm

+ 100 điểm được tặng thêm 15 điểm

  • Các mức nhận vàng

+ 450 điểm đổi 0,5 chỉ vàng + 500,000 đ

+ 800 điểm đổi 1 chỉ vàng + 1,000,000 đ

+ 1500 điểm đổi 2 chỉ vàng + 2,000,000 đ

+ 2800 điểm đổi 3 chỉ vàng + 4,000,000 đ

  • Tích lũy dưới 450 điểm quy trả thưởng như sau:

+ Từ 50 – 99 điểm: 400,000 đ

+ Từ 100 – 199 điểm: 800,000 đ

+ Từ 200 – 299 điểm: 1,200,000 đ

+ Từ 300 – 444 điểm: 2,000,000 đ

Hình thức trả thưởng bằng vàng và thanh toán tiền bằng lấy đơn hàng.

Trả thưởng bắt đầu từ 15/01/2020

Website: www.duocquyetthang.com

Fanpage: https://www.facebook.com/duocquyetthang/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *