Việt Nam phê duyệt vaccine COVID-19 thứ 8: Abdala của Cuba

Bộ Y tế vừa phê duyệt có điều kiện vaccine Abdala của Cuba cho nhu...

Gọi cho QT Pharma
Gọi cho QT Pharma

Chat Zalo
Chat Zalo

Gửi Mail
Gửi Mail