• Thành lập năm 2015, được định hướng trở thành Doanh nghiệp hàng đầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.
  • QT Pharma cung cấp các sản phẩm về Chăm sóc sức khỏe
  • Cung cấp dịch vụ phần mềm bán thuốc – Netyte software

CÁC MỐC LỊCH SỬ

QTPharma – Dược Quyết Thắng

Vệ sĩ sức khỏe cộng đồng

ĐĂNG KÝ ĐỐI TÁC

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

QTPharma – Dược Quyết Thắng

Vệ sĩ sức khỏe cộng đồng

QTPharma – Dược Quyết Thắng

Vệ sĩ sức khỏe cộng đồng